magnifier
Jezik
  • Hrvatski
  • English
Valuta

Prigovori i reklamacije 

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni nekim našim proizvodom ili uslugom možete uputiti prigovor poduzeću Bankel d.o.o..
Pisani prigovor upućuje se putem pošte na adresu Bankel d.o.o., Vinec 16, 10 000 Zagreb, ili putem maila j.ogrinc@bankel.hr.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Bankel d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Bankel d.o.o. odgovara samo za skrivene nedostatke proizvoda te ne odgovara za oštećenja nastala zbog lošeg održavanja odnosno neodržavanja proizvoda, kao i korištenja proizvoda u svrhu za koju nisu namijenjena.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac. Prilikom povrata proizvoda, molimo vas da obratite pozornost da ne preuzimamo pošiljke sa plaćanjem poštarine pouzećem.

VAŽNO!
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.  

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti sporazumno. U slučaju spora pred sudom nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u primjenu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

 

 

Uspiješno si se prijavio! | You have successfully subscribed!